Coaching

mc-viittaCoaching on prosessi, jonka avulla coach auttaa yksilöä tai ryhmää kohti heidän ammatillisia tavoitteitaan. Coach ei ratkaise asioita coachattavien puolesta vaan auttaa heitä pohtimaan vaihtoehtoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tilanteesta riippuen tavoitteet voivat olla hyvinkin konkreettisten ratkaisujen hakemista tai toisaalta yksilön tai työyhteisön työroolin syvempää kehittämistä.

Coachattava voi olla työyhteisö tai esimies tai johtotehtävissä työskentelevä henkilö. Prosessit ovat tavallisesti 6- 12 kuukauden mittaisia. Tapaamisten tiheys ja pituus riippuvat prosessille asetetuista tavoitteista.

Miten coaching etenee?

  • Prosessin alussa määritellään tavoite
  • Seuraavissa vaiheessa pyritään avaamaan aihetta ja löytämään uusia näkökulmia
  • Tavoitteena on tämän jälkeen edetä vaihtoehtoisten ratkaisujen etenemiseen pyrkien tuottamaan mahdollisimman monta uutta ja erilaista ratkaisuvaihtoehtoa
  • Viimeisessä vaiheessa laaditaan yhteenveto ja mietitään mikä on seuraava askel